Specialfonder med utdelning

Svenska kulturfonden består av omkring 490 olika donationer. De flesta av dem ingår i den så kallade allmänna fonder, vars avkastning delas ut till Kulturfondens allmänna ändamål. En del av fonderna är specialfonder,  med mera specifika donationsbestämmelser. Nedan finns en lista på dessa specialfonder. Vi granskar alla ansökningar som lämnas in i november och placerar dem i rätt specialfond enligt ändamålet, oberoende av om du som sökande hänvisar till en specialfond eller inte. Specialfonder med utdelning: A E Frosterus fond För svenskspråkig bygdeverksamhet i Bromarv. AERO-FONDEN Fondens uppgift är att i intimt samarbete med bl. a. Luftfartsmuseet stödja och bedriva flyghistorisk verksamhet, främst rörande finländska flygpionjärer. Agnes Lundells Trädgårdsfond För rådgivningsverksamhet i trädgårdsfrågor. Aina och Viktor Lindmans fond II För … Fortsätt läsa Specialfonder med utdelning