Situationen är bekant – det som borde göras blir uppskjutet. Att prokrastinera, alltså att skjuta upp, är ett vanligt fenomen bland studerande. Forskningsprojektet INTAKT tar fram en app som ska ge praktisk hjälp åt studerande som har svårt att komma igång.

Prokrastinering. Ett svårt ord för ett vanligt fenomen.

– Att prokrastinera är att låta bli att göra det man har tänkt göra, trots att man vet att det har negativa följder.

Det säger projektledaren och forskaren Daniel Ventus vid Åbo Akademi (ÅA) i Vasa. Han har tidigare jobbat som studiepsykolog vid ÅA. Under samtal med studerande har han märkt att allt fler kämpar med att med att komma igång med uppgifter som borde bli gjorda.

– Ju mer negativa känslor man har i förhållande till sina studier, desto större risk är det att man prokrastinerar. Man vill inte uppleva det jobbiga som krävs för att studera, förklarar Ventus.

Hjälper att hantera känslor

Ventus erfarenheter som studiepsykolog blev startskottet till forskningsprojektet INTAKT som vill stödja studerande. Målet är en app som möjliggör hjälp också utanför psykologens mottagningsrum. Appen utvecklas tillsammans med användarna.

– Om det till exempel känns överväldigande att börja med ett arbete ger appen förslag på en övning som hjälper en att bryta ner arbetet i mer konkreta och överkomliga delar, förklarar Ventus.

Enligt honom kan orsakerna till prokrastinering vara många. Man kanske inte vet vad man ska göra eller var man ska börja. Ibland kan det vara svårt att förstå uppgiften.

– Eller så väcker uppgiften så mycket obehag att man hellre stänger ner. Ofta sker det utan att man själv är medveten om det, säger Ventus.

Appen ställer frågor som hjälper studerande att formulera problemet kring prokrastinering. Ventus hoppas att appen också kan hjälpa med strategier för att hantera eventuella jobbiga känslor.

Snabbt stöd i vardagen

I första fasen samlade forskarna in data. Ungefär hundra frivilliga studerande laddade ner en app på telefonen för att under projekttiden dagligen svara på några frågor. En fråga som ställdes var: ”Tänker du studera de följande två timmarna?”. Det kom in drygt tusen jakande svar på frågan.

Två timmar senare kom en ny fråga. Då svarade 25 procent att de inte hade studerat trots planer på att göra det. Enligt Ventus är det en hög siffra som måste tas på allvar.

– Appen som vi utvecklar ska ge rådgivning enligt det som är relevant i stunden. Det ska ta högst en minut att få stödet, säger Ventus.

Tanken är inte att appen ersätter psykologer.

– Men lösningen kan inte heller vara att vi ska ha fler psykologer. Om närmare hälften av studenterna i någon mån har problem med prokrastinering kan de inte alla gå till en psykolog.

Frihet ökar risk för prokrastinering

På senare år har prokrastinering blivit ett modeord, men det är inget nytt fenomen. Redan Hesiodos, västvärldens äldsta kända poet som var verksam kring 700–650 f.Kr., skrev om att det inte lönar sig att skjuta upp arbetet till nästa eller nästnästa dag.

– Men prokrastinering ökar. En orsak kan vara att det blir högre och högre förväntningar på självstyrning, säger Ventus.

Till exempel under coronapandemin tog många studieprogram ett tydligt kliv mot mer självstudier.

– Studenterna har väldigt mycket frihet – på gott och ont. Och en av de negativa följderna blir att risken för prokrastinering ökar.

Mindre stress

Daniel Ventus önskar att den färdigutvecklade appen kan nå ut till många studerande, men framförallt att den hjälper när behovet finns.

– Hjälpen behövs när man är mitt i situationen. Det är en sak att komma till min mottagning och prata, och en annan att stiga ut i verkligheten och att faktiskt ta tag i sina uppgifter, säger Ventus.

Han hoppas också att forskningsprojektet leder till en bättre förståelse för fenomenet.

– Vi vill hitta en lösning som hjälper personer att hantera prokrastinering bättre. Jag hoppas att studenterna blir mindre stressade och får mer gjort.

Om forskningsprojektet INTAKT

Forskningsprojektet INTAKT vid Experience Lab vid Åbo Akademi i Vasa ska minska avståndet mellan
akademisk intention och aktion bland svenskspråkiga studerande i Finland. Målet är att skapa en app
som ger konkret hjälp när studerande prokrastinerar. Svenska kulturfonden har beviljat projektet 100 000 euro. Projekttid: 2023–2026.

Text: Michaela von Kügelgen
Bild: Frank Unger
Illustration: Anna Härmälä

Dela artikel på

Facebook | Twitter