”Tiderna förändras och vi med dem.” Ordspråket lärde jag mig i skolan i Jakobstad på 70-talet. Nu 50 år senare tänker jag att förändringen börjar i oss mänskor. Då vi träffas och möts.

I fjol då coronapandemin äntligen släppte greppet blev träffar och mänskliga möten igen en del av vår vardag. Konst-, kultur- och utbildningsfältet sjöd av aktivitet och Svenska kulturfonden fick fler ansökningar än under pandemiåren. En orsak var kanske också de nedskärningar som den nya regeringen varslade om.

Samtidigt som pandemin klingade ut förvärrades världsläget. Militär mobilisering och en ny, skrämmande geopolitisk logik gjorde att vår självklara demokrati plötsligt verkade skör och hotad.

Då världshistorien upprepar sig behövs Kulturfondens bidrag mera än någonsin. Också Kulturfondens vision blir ännu angelägnare: att skapa ett öppet och inkluderande samhälle där alla har rätt och tillgång till högklassig och mångsidig utbildning och kultur på svenska i Finland. I det flerspråkiga Finland handlar det dessutom om många olika kulturer där det svenska ska vara en självklar del.

Då världshistorien upprepar sig behövs Kulturfondens bidrag mera än någonsin.

I konst, kultur och utbildning kan vi kan mötas, växa, skapa vår identitet och utvecklas till goda mänskor. Här skapas också grunden för bildningssamhället där vi tillsammans kan utveckla en hållbar värdegrund. Med hjälp av Kulturfondens bidrag, strategiska satsningar och evenemang vill vi ge mänskor möjlighet att mötas på lika villkor. Mötas för att leka och skapa, lyssna på varandra, föra en jämlik dialog och lära oss. Om varandra och om oss själva.

Vi på Kulturfonden behöver ständigt möta sökande, oliktänkare och samarbetspartner för att lyssna, lära och utvärdera men framförallt bli utvärderade. Vi har 45 miljoner anledningar att alltid vara noggranna, riskmedvetna, självkritiska, transparenta och resilienta. För att klara det behövs nätverk, dialog och samverkan.

Tack vare alla donatorer och Svenska litteratursällskapet, som sedan 1908 ägt och byggt upp Kulturfondens förmögenhet, kunde vi i fjol fördela 45 miljoner euro för ”att främja och stödja utbildning, kultur, konst, vetenskap och forskning samt samhällsservice som gynnar det svenska
i Finland”. Vårt uppdrag är det samma i både med- och motvind.

Vårt uppdrag är det samma i både med- och motvind.

År 2023 satsade vi mer än tidigare på samverkan med offentliga aktörer. Verksamhet och projekt med och för barn och unga var liksom tidigare prioriterade hos oss, men det är också viktigt för oss att bidra till verksamhet som skapar fler mänskliga möten. Möten som gör att vi mänskor förändras och kan förändra.

Text: Sören Lillkung
Bild: Frida Lönnroos

Dela artikel på

Facebook | Twitter