AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
6

Pedagogiska studier i Vasa

för pedagogiska studier (”auskultering”) vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo akademi i Vasa.

För vad

för levnads- och resekostnader under studie- och praktiktiden.

Kriterier

Ämneslärare
• Bidrag för pedagogiska studier för lärare (”auskultering”) som vill få ämneslärarbehörighet
Yrkeslärare
• Bidrag för närstudiedagar och praktik
Kan inte användas för
• Grundstudier (klasslärarstuderande och andra pedagogikstuderande) vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi i vilkas examen ingår pedagogiska studier för lärare

Ansökningstiden

Fri ansökningstid

Summa

Behöriga lärare som utför pedagogiska studier för lärare: högst 2 500 euro. Yrkeslärare: 1 000 euro. Om yrkeslärarens praktikplats är i en annan region än lärarens hemort är det högsta bidraget 2 500 euro.

Besked om beslut

Beskeden skickas till den e-postadress som finns i ansökan inom ca fyra veckor.

Redovisningen

Inom ett år efter avslutade studier. Betalningskvitton behöver inte bifogas till redovisningen, men ska finnas tillgängliga för eventuell kontroll i två års tid.

Obs!

Om man fått stipendium för lärarstuderandes fältpraktik i södra Finland avdras det från stipendiet för pedagogiska studier.
Om studierna inte genomförs enligt planerna ska stipendiet betalas tillbaka. Stipendiet beviljas inte retroaktivt. Stipendiet kan beviljas endast en gång.
För mera information, kontakta:

Maria Bergenwall

maria.bergenwall(at)studiefonden.fi