AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
3

Pedagogiska studier i Vasa

för pedagogiska studier (”auskultering”) vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo akademi i Vasa.

Ansökningstiden

Fri ansökningstid

För vad

för levnads- och resekostnader under studie- och praktiktiden. Stipendier beviljas inte retroaktivt. Stipendiet kan beviljas bara en gång.

Kriterier

Ämneslärare
• Bidrag för pedagogiska studier för lärare (”auskultering”) som vill få ämneslärarbehörighet
Yrkeslärare
• Bidrag för närstudiedagar och praktik
Kan inte användas för
• Grundstudier (klasslärarstuderande och andra pedagogikstuderande) vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi i vilkas examen ingår pedagogiska studier för lärare

Summa

Behöriga lärare som utför pedagogiska studier för lärare: högst 2 500 euro. Yrkeslärare: 1 000 euro. Om yrkeslärarens praktikplats är i en annan region än lärarens hemort är det högsta bidraget 2 500 euro.

Besked om beslut

Beskeden skickas till den e-postadress som finns i ansökan inom ca fyra veckor. Under februari-april behandlar vi ansökningar till Studiefonden och då kan behandlingstiden undantagsvis vara längre än fyra veckor för resestipendier inom utbildning.

Redovisning

Inom ett år efter avslutade studier. Betalningskvitton behöver inte bifogas till redovisningen, men ska finnas tillgängliga för eventuell kontroll i två års tid.
För mera information, kontakta:

Maria Bergenwall

maria.bergenwall(at)studiefonden.fi