AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
6

Hans Ruin-essätävlingen

Nästa Hans Ruin-tävling utlyses hösten 2018.

hans-ruin_tavlingen_flyer_A5_2-1

En god essä?

Essän är stilistiskt njutbar. Mer personlig än den ordinära vetenskapliga prosan, mer lärd än den rena skönlitteraturen och mer eftertänksam än den utpräglade journalistiken.

 

Regler

Essän ska vara tidigare opublicerad och skriven på svenska. Essän kan omfatta ca 3-10 sidor, max 22 000 tecken (med blanksteg).

Tävlingen genomförs av Svenska kulturfonden i samarbete med de finlandssvenska kulturtidskrifterna Ad Lucem, Astra, Finsk Tidskrift, Horisont, Ikaros, Ny Tid, Nya Argus och Presens.

Bidragen bedöms av en jury och vinnarna offentliggörs i juni. De vinnande bidragen publiceras i den tidskrift som skribenten önskar.

Tidskrifterna kan också, med skribentens samtycke, publicera övriga bidrag. Samtliga prisbelönta bidrag publiceras i bokform.

Textsamlingar med bidrag från tidigare tävlingar finns bland våra publikationer

 

Frågor och svar

Har essätävlingen någon åldersgräns?

Nej, alla intresserade är välkomna att lämna in sitt bidrag.

Jag undrar om essätävlingen endast är för finlandssvenskar?

Nej, alla som skriver på svenska kan delta.

Kan man delta med flera bidrag?

Nej, alla tävlingsdeltagare lämnar in en essä var.

Har essätävlingen något tema?

Nej, temat är valfritt. Din essä kan alltså behandla vilket ämne som helst!

Kan min essä delta i flera tävlingar samtidigt?

Nej, tävlingsbidraget ska vara unikt. Hans Ruin-essätävlingen avgörs i maj med prisutdelning i juni. Om ditt bidrag inte hör till de prisbelönade denna gång kan du givetvis sända essän till någon annan tävling.

När ordnas nästa essätävling?

Essätävlingen arrangeras vart tredje år. Tävlingen 2016 hade deadline 18.3. Nästa tävling utlyses i oktober 2018.

Om jag vinner, kan min essä publiceras var som helst?

Nej, de bästa essäerna publiceras i någon av följande: Ad Lucem, Astra, Finsk Tidskrift, Horisont, Ikaros, Ny Tid, Nya Argus och Presens. Se www.tidskriftscentralen.fi om du inte är bekant med de finlandssvenska kulturtidskrifterna och har svårt att välja.

Vem var Hans Ruin?

Författaren, filosofen Hans Ruin (1891–1980) verkade i både Finland och Sverige. Tävlingen som instiftades 2003 uppmärksammar hans fina essäistik. Närmare information, se t.ex. Biografiskt lexikon för Finland eller Filosofia.fi

 

För närmare information, kontakta juryns sekreterare Matts Blomqvist, +358 50 592 3795, e-post matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi.