Pedagogiska studier i Vasa

för pedagogiska studier (”auskultering”) vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo akademi i Vasa.

Ansökningstiden

Fri ansökningstid

För vad

för levnads- och resekostnader under studie- och praktiktiden. Stipendier beviljas inte retroaktivt. Stipendiet kan beviljas bara en gång.

Kriterier

Ämneslärare
• Bidrag för pedagogiska studier för lärare (”auskultering”) som vill få ämneslärarbehörighet
Yrkeslärare
• Bidrag för närstudiedagar och praktik
Kan inte användas för
• Grundstudier (klasslärarstuderande och andra pedagogikstuderande) vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi i vilkas examen ingår pedagogiska studier för lärare

Summa

Behöriga lärare som utför pedagogiska studier för lärare: högst 2 500 euro. Yrkeslärare: 1 000 euro. Om yrkeslärarens praktikplats är i en annan region än lärarens hemort är det högsta bidraget 2 500 euro.

Besked om beslut

Beskeden skickas till den e-postadress som finns i ansökan inom cirka fyra veckor.

Redovisning

Inom ett år efter avslutade studier. Betalningskvitton behöver inte bifogas till redovisningen, men ska finnas tillgängliga för eventuell kontroll i två års tid.
För mera information, kontakta:

Katarina von Numers-Ekman

katarina.von.numers-ekman(at)kulturfonden.fi