Tillbaka
2.11.20   |   Nyheter

Vill du bredda din pedagogiska behörighet?

Kulturfonden har flera olika bidrag för dig som jobbar med pedagogik på svenska i Finland. I det här videoklippet berättar våra utbildningsombudsmän Åsa Rosenberg och Katarina von Numers-Ekman vilka bidrag du kan söka för att höja din behörighet.

Du kan ansöka om bidrag för kortare kurser eller fortbildning året runt. Det här gäller pedagoger, elevvårdspersonal och administrativ personal på alla stadier.

I november tar vi emot ansökningar av dig som vill bredda din akademiska examen.  

Lagen för behörighet inom småbarnspedagogiken har nyligen uppdaterats. Du som jobbar inom småbarnspedagogiken och har en examen kan ansöka om bidrag då du vill studera vidare för att höja din behörighet.

Du som jobbar med pedagogik och ansöker om bidrag för att höja din behörighet:

  • kan beviljas högst 1 000 euro som ett engångsbidrag
  • ska ha en studieplats och vara inskriven
  • kan inte ansöka om bidrag retroaktivt

Du kan använda bidraget till:

  • resor
  • logi
  • deltagaravgifter
  • inkomstbortfall

Välkommen med din ansökan!

#ansökinovember

Film: Pop Up Studio

Vill du bredda din pedagogiska behörighet?

Kulturfonden har flera olika bidrag för dig som jobbar med pedagogik på svenska i Finland. På bilden Kulturfondens utbildningsteam. Bild: Eva Persson