Tillbaka
19.11.19   |   Nyheter

Arbetsstipendium eller projektbidrag?

Ett arbetsstipendium möjliggör konstnärligt arbete på heltid i 1-3 år. Ett projektbidrag gäller däremot alltid ett enskilt projekt. Bild: Tage Rönnqvist

Som professionell konstnär har du två huvudsakliga möjligheter till bidrag från Kulturfonden – arbetsstipendium under 1-3 år och projektbidrag. Båda bidragen kan du söka varje år i november.

Skillnaden mellan arbetsstipendium och projektbidrag?

Ett arbetsstipendium är ett stipendium som möjliggör konstnärligt arbete på heltid i 1-3 år. Du är fri att disponera stipendiesumman som det passar dig bäst – du behöver inte bifoga någon budget till ansökan och inte heller redogöra för dina levnadskostnader under stipendieperioden.

Det viktigaste är din arbetsplan – vad du vill få möjlighet att skapa, utforska och utveckla under stipendieperioden. Vissa konstnärer ägnar sig i huvudsak åt ett större projekt under perioden men det går också bra att kombinera flera mindre till en helhet.

Ett projektbidrag gäller däremot alltid ett enskilt projekt – arbetet med en bok, utställning, teateruppsättning eller motsvarande helhet. I ansökan ska du utöver projektplanen även redogöra för vilka kostnader (hyror, material, teknik) projektet medför, och du bör kunna redovisa dessa efter avslutat projekt.

I praktiken är ett projektbidrag för en enskild konstnär en kortare (1-12 månader), mer tydligt budgeterad variant av ett arbetsstipendium. Oftast är konstnärens egen arbetstid den största enskilda kostnaden i en projektbudget.

Vad snackar vi för summor?

Kulturfondens arbetsstipendium är 26 000 euro/år under 1-3 år. För projektbidrag utgår vi ofta från drygt 2 000 euro/månad som ersättning för arbetstid. Observera att alla projektbidragsansökningar bedöms enskilt från fall till fall och att beloppen därför kan variera.   

Kan jag ansöka om båda?

Du kan absolut förbättra dina chanser genom att ansöka om både ett arbetsstipendium och ett projektbidrag – vi rekommenderar alla att göra så!

Konkurrensen om arbetsstipendier är väldigt hård, och det händer relativt ofta att våra sakkunniga säger att de önskat att en sökande som föll på mållinjen hade ansökt också om projektbidrag. Då hade de haft möjlighet att förorda ett sådant istället. 

Du är alltså välkommen att göra två eller till och med flera ansökningar i november. Gör dock alltid bara en ansökan om arbetsstipendium!

En arbetsstipendieansökan per år

Du får gärna göra flera ansökningar i november, men gör bara en enda om arbetsstipendium. Projektansökningar kan du däremot lämna in flera av för olika projekt.

Om du vill ansöka om både ett-, två- och treårigt arbetsstipendium ska du alltså göra en enda ansökan, förslagsvis då för tre år. Om ansökan förordas tar de sakkunniga också ställning till längden på stipendieperioden.

Du kan alltid beviljas stipendium för kortare period än det du ansökt för – men aldrig för längre!

Kan jag söka arbetsstipendium för att få tid att lära mig en ny teknik?

Vi rekommenderar att du ansöker om arbetsstipendium för att fortsätta utvecklas inom det du redan är bäst på. Det kan förstås ingå för dig nya och spännande element i arbetsplanen, men att ansöka om arbetsstipendium för att helt byta genre eller teknik rekommenderas inte.

Vi ser förstås ändå positivt på att du som konstnär vill utvecklas – läs gärna mer om våra resebidrag som bland annat kan användas för att delta i kortkurser och göra studiebesök.

Vad gäller när jag lämnar in arbetsprover?

Arbetsprover utgör en stor del av de sakkunnigas bedömning av den konstnärliga kvaliteten; lägg alltså gärna tid på att sammanställa bilagorna till din ansökan!

Om du ansöker om arbetsstipendium är arbetsprover obligatoriska. Vi rekommenderar att du inkluderar arbetsprover också i ansökningar om projektbidrag.

Alla arbetsprover ska lämnas in elektroniskt. Vi tar inte emot fysiska arbetsprover i någon form.

Våra sakkunniga inom konst brukar ha följande hälsningar till sökande:

  • Se till att länkar till andra webbsidor fungerar! Om du länkar till din egen webbplats eller portfolio, kolla att alla länkar fungerar också där så de sakkunniga kommer åt materialet.
  • Sammanställ helst textprover eller bilder i ett enda PDF-dokument istället för att ladda upp flera olika. Genom att använda PDF-format säkerställer du att materialet är tillgängligt och att typsnitt och liknande ser lika ut på de allra flesta enheter.
  • Beskriv varje enskilt arbetsprov; ange verkets namn, teknik, årtal och annan relevant information.

Länka inte direkt till molntjänster som Dropbox eller Google Drive. Ladda istället upp materialet i ansökningsprogrammet eller hänvisa till annan webbsida som YouTube, Vimeo eller din egen webbplats.

Vi förstår om du vill skydda ditt material med lösenord på till exempel Vimeo eller din egen webbplats, men kom då ihåg att uppge lösenordet i ansökan. 

Hur funkar beskattningen och LPA?

Om du beviljas arbetsstipendium för konstnärligt eller vetenskapligt arbete i minst 4 månader ska du teckna en försäkring hos LPA (Mela). Kontakta dem för mera information. (https://www.mela.fi/sv/stipendiater)

Stipendier är skattefria upp till ett årligt fribelopp. Kolla alltid direkt med Skatteverket om vad som gäller i just din situation. (https://www.vero.fi/sv/privatpersoner/)

Kulturfondens tjänstemän ger INTE råd om försäkringar och beskattning.

Ta reda på mera

Se också våra Frågor & svar för mer praktisk information till dig som sökande.

Det finns också andra bidrag och stipendier att söka vid olika tider på året eller att söka året om – läs mera här och välj alternativet ’Konstnär, kulturarbetare’ för att se hela listan.

Arbetsstipendium eller projektbidrag?