Tillbaka
11.11.19   |   Nyheter

Jobbar du inom småbarnspedagogiken?

Nu kan du som jobbar inom småbarnspedagogiken söka bidrag för att komplettera din grundexamen. Bild: Jenni Ahtola

Här är goda nyheter till dig som jobbar inom småbarnspedagogiken och vill komplettera din grundexamen. Nu kan vi bevilja bidrag för behörighetsgivande studier inom småbarnspedagogiken.

När lagen om småbarnspedagogik 540/2018 trädde i kraft ändrades behörighetskraven för lärare i småbarnspedagogik.

Du som vill komplettera din grundexamen för att bli behörig som daghemsföreståndare eller förskollärare kan ansöka om bidrag i november för dina studier om du till exempel:

  • har en pedagogie kandidatexamen och ska avlägga magisterstudier
  • har en socionom YH-examen och ska bli pedagogie kandidat
  • har en treårig institutexamen och behöver bredda din behörighet

Vill du veta mera om den här bidragsformen? Mejla vår ombudsman katarina.von.numers-ekman(at)kulturfonden.fi.

Jobbar du inom småbarnspedagogiken?