Tillbaka
20.11.18   |   Nyheter

Vem kan söka bidrag för Kulturbesök?

Foto: Marcus Boman

Ska du som är lärare eller jobbar på dagis ordna ett kulturbesök? Vårt bidrag ”Kulturbonus” finns inte längre, men du kan ändå söka bidrag för besök till en teater, ett museum eller någon annan konst- och kulturinstitution.

 

Vem kan söka bidrag?

Bidrag för kulturbesök kan sökas av daghem, förskolor, skolor inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet. Ansökan ska göras av skolan, förskolan eller daghemmet. Föräldraföreningar kan alltså inte göra ansökan om bidrag för kulturbesök.

Så länge projektet Konsttestarna pågår beviljar vi inte bidrag för kulturbesök för årskurs 8.

 

Vilken typ av kulturbesök kan vi söka bidrag för?

Kulturbesöket som du söker bidrag för ska vara välplanerat och ha ett pedagogiskt innehåll som anknyter till undervisningen.

 

Vi behöver busstransport

Ofta står transporterna för den största utgiften. Därför kan du använda vårt bidrag för både inträden och transporter. Vi kan bevilja:

  • högst 10 euro per person och år för själva besöket/besöken
  • högst 1 000 euro för transporter, med hänsyn till avstånd och antal elever

 

Så här ansöker du

Du gör din ansökan på webbplatsen ansokan.kulturfonden.fi med blanketten November – Samfund/Projekt.

Kom ihåg att organisationen som du representerar avgör inom vilken verksamhetssektor du gör din ansökan. Om du söker bidrag för ett teaterbesök ska du välja Utbildning > Barnomsorg, grundskola och andra stadiet och en lämplig kategori.

Vem kan söka bidrag för Kulturbesök?