Tillbaka
9.11.17   |   Nyheter

”Sänd ansökan” – vad händer sen?

 

Undrar du vad som händer med din ansökan efter att du klickat ”Sänd” i vårt ansökningsprogram? Här ser du vårt flödesschema för de ungefär 3 500 ansökningar som vi får i november. 

 

Du som ansökt om bidrag i november får besked av oss senast i slutet av mars. Undrar du varför beskedet dröjer över tre månader? Det beror helt enkelt på att vi är grundliga och behandlar många ansökningar.

Utöver de cirka 3 500 ansökningar som vi får i november, behandlar vi ytterligare omkring 4 000 ansökningar under året, till exempel ansökningar om resestipendier och Kultur i skolan.

 

Många ögon läser

Innan du får ditt besked behandlar mellan tjugo och trettio personer din ansökan. Var och en tar ställning till om just du ska få bidrag. Våra ombudsmän och förtroendevalda har stor kunskap om de områden vi stöder och dessutom arbetar vi med utomstående sakkunniga. De sakkunniga som vi anlitar är både svensk- och finskspråkiga personer som är experter inom sitt område.

Våra förtroendevalda och ombudsmän kan du bekanta dig med på vår webbplats, men namnen på våra utomstående sakkunniga håller vi för oss själva. Eftersom det är viktigt att de sakkunniga kan utföra sitt uppdrag utan att bli utsatta för påverkan av personer som har anknytning till de ansökningar som behandlas, har vi valt att inte publicera deras namn.

 

Ombudsmännen i december

Först ut i behandlingen är våra egna ombudsmän. Under december läser våra ombudsmän alla ansökningar. Varje ombudsman läser då hundratals ansökningar.

 

Sakkunniga i januari

I januari engagerar vi våra sakkunniga i processen. De får tillgång till alla ansökningar inom sitt område och bekantar sig noga med var och en. De sakkunniga arbetar både ensamma och i grupper enligt temaområden. Under januari samlas alla sakkunniggrupper till minst ett möte då de tillsammans behandlar ansökningarna. De sakkunniga ger sedan ett gemensamt förslag för varje enskild ansökan.

 

Styrelsen i mars

I mitten av mars samlas styrelsen och tar det slutliga beslutet om varje enskild ansökan.

 

Besked

Efter styrelsens möte skickar vi besked per e-post till alla sökande; både till dem som beviljats bidrag och till dem som fått avslag.

För oss är det viktigt att också utomstående får information om vem vi beviljar bidrag och för vad. Därför offentliggör vi alla beviljade bidrag på vår webbplats. Vi publicerar namnen på bidragstagarna och ändamålen som bidragen beviljats för. Namnen på sökande som fått avslag på sin ansökan publicerar vi inte.

 

Har du ytterligare funderingar kring processen? Svar på de vanligaste frågorna hittar du här.

”Sänd ansökan” – vad händer sen?