Seminarium 23.9: Makten att kombinera
Utmaningar, vägval och handlingskraft i Svenskfinland

 

Boken som gavs ut i samband med seminariet kan läsas och laddas ner här

 

Läs mera här!

Praktikstipendier lediganslagna fram till 30.9

Kulturfondens Praktikstipendier till Köpenhamn, London, New York, Rom och Tokyo är lediganslagna fram till 30.9.

Stipendierna kan sökas av dig som är heltidsstuderande vid universitet eller högskola eller som har utexaminerats under det senaste året. Du ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk.

Läs mera och ansök elektroniskt här

Vistelsestipendier till S:t Petersburg

Svenska kulturfonden lediganslår två vistelsestipendier till Finlandshuset i S:t Petersburg.

Stipendieperioderna är 1.1 - 31.3.2016 och 1.4 - 30.6.2016. Vistelsestipendierna kan sökas av journalister, författare, konstnärer (inte bildkonst) och pedagoger.

Sök senast 30.9!

Mera info hittar du här

Språkbadsstipendier för journalister lediganslagna

Yrkesverksamma journalister kan under september månad ansöka om s.k. språkbadsstipendier. Syftet är att ge en möjlighet för finlandssvenska journalister att arbeta på en tidningsredaktion i Sverige under en period på 1-3 månader, och för rikssvenska journalister att på samma villkor jobba vid en finlandssvensk redaktion.

Sök senast 30.9

Mera info om stipendierna hittar du här

Ansökan görs elektroniskt här

Direktörens blogg

Kultursommaren 2015

Nu i augusti då årets sommarvärme äntligen kommit är det många som dessvärre lämnat semesterlivet bakom sig för en mer regelbunden tillvaro i skolor, arbetsliv eller hemmavid. Arbetet inom Svenska kulturfonden har kört igång efter semesterperioden. Många av de aktiviteter i Svenskfinland som jag under semestern själv deltagit i eller kunnat följa i form av rapportering i press, radio och tv har förverkligats med fondbidrag.

Till bloggen

Tävling för unga tecknare!

PON-tävlingen för unga tecknare arrangeras till minne av konstnären Per-Olof Nyström (1925-1996). Den är öppen för alla personer bosatta i Finland som är födda 1985 eller senare.

Vi efterlyser teckningar som berör dagens samhälle. Bidraget kan vara en stripp, karikatyr eller ett annat tecknat verk.

Första pris i tävlingen är 3 000 €, andra pris 2 000 € och tredje pris 1 000 €.

Bidraget skall vara inlämnat senast 30.9.2015

Läs mera här

Självporträtt av PON

Listor på bidragsmottagare våren 2015

Nu har vi publicerat listor på alla som fått bidrag i vårens utdelning! På beviljade.kulturfonden.fi hittar du också snabbstatistik och kartor på hur bidragen fördelar sig över Finland

 

Strategiska program 2014-2016

Under årent 2014-2016 har Kulturfonden reserverat 10 miljoner euro för tre strategiska program: Teaterprogrammet, Gymnasieprogrammet och programmet Ung på svenska. Här ser du tre exempel på projekt som fått stöd inom programmen:

 

Finlandia 2.1

Finlandia 2.1 är ett projekt där barn och unga får skriva låtar och banda in dem under handledning. Samtidigt dokumenteras låtskrivarprocessen för att uppdatera Finlandsbilden till "version 2.1" Finlandia 2.1 har fått stöd ur Svenska kulturfondens strategiska program Ung på svenska.

 

E-Math

E-math är ett projekt på Åbo Akademi som tar fram nya elektroniska läroböcker för gymnasiets långa matematik. Projektet har fått stöd ur Svenska kulturfondens strategiska program för gymnasier.

 

Sylvi

Sylvi är en teaterpjäs som under 2015 turnerar på 25 orter i Finland, Sverige, Tyskland och Norge. Produktionen är ett samarbete mellan sju olika teatrar i Finland och Sverige. Sylvi är skriven av Minna Canth, och i regi av Mikko Roiha görs den nu som en tvåspråkig pjäs både på svenska och finska. Projektet har fått stöd ur Svenska kulturfondens strategiska teaterprogram.

 

Kulturfondens årsbok 2014-2015

 

 

Svenska kulturfondens årsbok finns nu tillgänglig på nätet. I årsboken kan du läsa artiklar om olika projekt och personer som har fått stöd under året som gått och om vår verksamhet. 

Aktuellt

Ny utredning: Rekommendationer för bildningsförvaltningen

Publicerad 20.11.2014 kl. 11:16

Kulturfonden ordnar nordisk fondträff 17–18.11 i Helsingfors

Publicerad 17.11.2014 kl. 10:32

Tre premierades i årets kolumntävling.

Publicerad 11.11.2014 kl. 16:05

Kulturfonden söker ekonomiassistent

Publicerad 07.11.2014 kl. 11:04

Svenska kulturfondens Svenska dagen-pristagare

Publicerad 06.11.2014 kl. 08:54

Utbetalning av stipendier

Samtliga stipendier och understöd ska rekvireras på särskild blankett. Rekvisitionsblanketten finns bifogad i meddelandet om att understödet beviljats. Rekvisitionen sänds per post till Kulturfonden på adressen: 

Svenska kulturfonden
PB 439
00101 Helsingfors

Om du vill att ditt stpeindium skall betalas ut till dig före vår sommarsemester vill vi ha din rekvisitionsblanketten till handa senast 16.6.2015

Läs mera här