Bredd på scen och i sång

Bidrag för musikteaterutbildning i huvudstadsregionen, Teater Viirus och pensionärernas PangSångFest beviljades vid Svenska kulturfondens styrelsemöte 1.10.2014.  Dessutom fick Finlandssvenskt filmcentrum bidrag för att digitalisera Camilla Mickwitz´ animationsfilmer för barn och stipendier beviljades ur Catherine och Paul Bomans fond för inrednings- och möbelarkitekter.

Läs artikeln här...

Sjung och le(v)!

 

Vår direktör Leif Jakobsson oroar sig i sitt blogginlägg över körsångens framtid i Svenskfinland. Läs mera här...

Bekanta dig också med Hanna Kronqvists körutredning som Kulturfonden beställt här...

Aktuellt

29951_t.jpg

Direktörens blogg: SATSA OCH SATSA STORT!

Publicerad 08.11.2013 kl. 15:43
29686_t.jpg

Vill du göra en bra ansökan? Kom till våra infotillfällen!

Publicerad 08.11.2013 kl. 15:31
30064_t.jpg

Svenska dagen-priset 2013

Publicerad 06.11.2013 kl. 12:02
30097_t.jpg

Tvåspråkighet kostar, men det gör även okunskap

Publicerad 13.10.2013 kl. 13:48
29534_t.jpg

Kulturfondens styrelseordförande belönas

Publicerad 11.10.2013 kl. 15:10
29509_t.jpg

Sök vistelsestipendium till Finlandshuset i St Petersburg

Publicerad 10.10.2013 kl. 13:57

Kulturfonden ifrågasätter ministeriebeslut

Svenska kulturfondens styrelse har bett undervisnings- och kulturministeriet motivera sitt beslut att återkräva Stiftelsen Åbo 2011 på en del av bidragen för kulturhuvudstadsåret. Kulturfonden bidrog med drygt 590 000 € till projektet, vars finansiering grundade sig på den s.k. Public Private Partnership-modellen och fastslogs i statsrådets principbeslut i februari 2008.

Kulturfondens bidrag kan enligt fondens stadgar inte användas för att minska statens andel av finansieringen i PPP-projekt, vilket en eventuell återbetalning av statens bidrag i detta fall skulle innebära. I fall ministeriet inte återtar sitt beslut måste Kulturfonden överväga att kräva tillbaka medel av ministeriet samt ompröva sitt deltagande i kommande samprojekt med statlig finansiering.