Svenska kulturfondens nya logo vald

Svenska kulturfonden kommer under hösten 2015 att ta i bruk en ny visuell identitet och logo. Under våren ordnades en tävling för studerande i grafisk design vid Aaltouniversitet och vid Yrkeshögskolan Novia i Jakobstad. Bland de 31 bidragen valdes Aalto-studeranden Jacob Stewarts bidrag som Kulturfondens nya symbol.

Läs mera här

Jacob Stewarts bidrag i logotävlingen kommer i höst att bli Kulturfondens nya logo.

Listor på bidragsmottagare våren 2015

Nu har vi publicerat listor på alla som fått bidrag i vårens utdelning! På beviljade.kulturfonden.fi hittar du också snabbstatistik och kartor på hur bidragen fördelar sig över Finland

 

Strategiska program 2014-2016

Under årent 2014-2016 har Kulturfonden reserverat 10 miljoner euro för tre strategiska program: Teaterprogrammet, Gymnasieprogrammet och programmet Ung på svenska. Här ser du tre exempel på projekt som fått stöd inom programmen:

 

Finlandia 2.1

Finlandia 2.1 är ett projekt där barn och unga får skriva låtar och banda in dem under handledning. Samtidigt dokumenteras låtskrivarprocessen för att uppdatera Finlandsbilden till "version 2.1" Finlandia 2.1 har fått stöd ur Svenska kulturfondens strategiska program Ung på svenska.

 

E-Math

E-math är ett projekt på Åbo Akademi som tar fram nya elektroniska läroböcker för gymnasiets långa matematik. Projektet har fått stöd ur Svenska kulturfondens strategiska program för gymnasier.

 

Sylvi

Sylvi är en teaterpjäs som under 2015 turnerar på 25 orter i Finland, Sverige, Tyskland och Norge. Produktionen är ett samarbete mellan sju olika teatrar i Finland och Sverige. Sylvi är skriven av Minna Canth, och i regi av Mikko Roiha görs den nu som en tvåspråkig pjäs både på svenska och finska. Projektet har fått stöd ur Svenska kulturfondens strategiska teaterprogram.

 

Kulturfondens årsbok 2014-2015

 

 

Svenska kulturfondens årsbok finns nu tillgänglig på nätet. I årsboken kan du läsa artiklar om olika projekt och personer som har fått stöd under året som gått och om vår verksamhet. 

Aktuellt

Direktörens blogg: Arkivera mera?!

Publicerad 19.08.2014 kl. 12:28

Stöd till konstkritiker samt möbel- och inredningsarkitekter

Publicerad 15.08.2014 kl. 10:17

Kansliet öppet igen efter semestern

Publicerad 04.08.2014 kl. 16:13

Pressmeddelande 5.6.2014

Publicerad 05.06.2014 kl. 17:06

Utbetalning av stipendier

Samtliga stipendier och understöd ska rekvireras på särskild blankett. Rekvisitionsblanketten finns bifogad i meddelandet om att understödet beviljats. Rekvisitionen sänds per post till Kulturfonden på adressen: 

Svenska kulturfonden
PB 439
00101 Helsingfors

Om du vill att ditt stpeindium skall betalas ut till dig före vår sommarsemester vill vi ha din rekvisitionsblanketten till handa senast 16.6.2015

Läs mera här