Följ med vårt PISA-seminarium live!

De svenskspråkiga skolornas PISA-resultat för år 2012 presenteras just nu på ett seminarium i Elhusets auditorium i Helsingfors. Följ med seminariet i spelaren nedan!

Presentationer från seminariet:

Satya Brink                                Satya Brinks kommentar på video från Canada

Heidi Harju-Luukkainen

Bob Karlsson

 

 

 

Ansök i november!

Kulturfondens allmänna ansökningsperiod närmar sig med stormsteg. Under tiden 1.11-30.11 går det att skicka in ansökningar till oss. Ansökningsanvisningar och instruktioner finns här.

Vi ordnar också infotillfällen runt om i Svenskfinland där våra regionombudsmän svarar på frågor om ansökningar och handleder dig som behöver hjälp. Datum och platser för tillfällena hittar du här.


 

PISA 2012: Goda resultat i matematik, trots oroväckande nedgång


PISA 2012 visar att resultaten i matematik har sjunkit i de finländska skolorna sedan år 2003. För de svenskspråkiga skolornas del är dock försämringen mindre, vilket betyder att eleverna i de svenskspråkiga skolorna nu klarade sig lika bra som eleverna i de finskspråkiga skolorna.  En liknande nedgång i matematik kan ses i alla de andra nordiska länderna, med undantag av Norge. Eleverna i de finländska skolorna nådde fortfarande en klart bättre nivå än eleverna i de andra nordiska länderna.

Läs mera här

Läs rapporten här

Seminarium om finlandssvenska PISA-resultaten  31.10

De svenskspråkiga skolornas PISA-resultat för år 2012 presenteras på ett seminarium som Kulturfonden ordnar 31.10 i Elhusets auditorium i Helsingfors. Undersökningen presenteras av ansvariga forskaren PeD Heidi Harju-Luukkainen. Undersökningen har gjorts som komplement till den nationella PISA-undersökningen, så att ett betydligt större sampel med svenskspråkiga skolor i Finland tagits med för att få ett statistiskt tillförlitligt resultat.

Seminarieprogrammet

 

Aktuellt

30474_t.jpg

Donationer till Mauno Koivistos fond

Publicerad 28.11.2013 kl. 10:52
30367_t.jpg

Bokkatalogen 2013

Publicerad 22.11.2013 kl. 14:39
30364_t.jpg

Kulturfonden stöder engagemang på europeisk nivå

Publicerad 22.11.2013 kl. 13:54
30344_t.jpg

OBS! Fördröjning i utbetalningar och info om redovisningen

Publicerad 21.11.2013 kl. 17:35
30206_t.jpg

Det kostar att inte investera i utbildning på minoritetsspråk

Publicerad 14.11.2013 kl. 10:50
29951_t.jpg

Direktörens blogg: SATSA OCH SATSA STORT!

Publicerad 08.11.2013 kl. 15:43

Kulturfonden ifrågasätter ministeriebeslut

Svenska kulturfondens styrelse har bett undervisnings- och kulturministeriet motivera sitt beslut att återkräva Stiftelsen Åbo 2011 på en del av bidragen för kulturhuvudstadsåret. Kulturfonden bidrog med drygt 590 000 € till projektet, vars finansiering grundade sig på den s.k. Public Private Partnership-modellen och fastslogs i statsrådets principbeslut i februari 2008.

Kulturfondens bidrag kan enligt fondens stadgar inte användas för att minska statens andel av finansieringen i PPP-projekt, vilket en eventuell återbetalning av statens bidrag i detta fall skulle innebära. I fall ministeriet inte återtar sitt beslut måste Kulturfonden överväga att kräva tillbaka medel av ministeriet samt ompröva sitt deltagande i kommande samprojekt med statlig finansiering.