Ansökningstiden pågår hela november!

Kulturfondens allmänna ansökningsperiod pågår som bäst. Under tiden 1.11-30.11 går det att skicka in ansökningar till oss. Ansökningsanvisningar och instruktioner finns här.

Vi ordnar också infotillfällen runt om i Svenskfinland där våra regionombudsmän svarar på frågor om ansökningar och handleder dig som behöver hjälp. Datum och platser för tillfällena hittar du här.

ANSÖKAN GÖRS ELEKTRONISKT HÄR

Har du problem med det elektroniska ansökninssystemet? Då kan du få hjälp via e-post eller per telefon:

anvisningar(at)kulturfonden.fi
Tfn.  +358 9 231 63 130 (Vardagar kl. 12-18)


 

Aktuellt

30948_t.jpg

Direktörens blogg: Grattis Tove!

Publicerad 02.01.2014 kl. 14:56

God jul och gott nytt år!

Publicerad 20.12.2013 kl. 15:23

Martin Nybom börjar hos oss fr.o.m. 7.1.2014

Publicerad 20.12.2013 kl. 15:08
30845_t.jpg

Kulturfonden bjuder teaterproffs på Shakespeare

Publicerad 20.12.2013 kl. 14:53
30602_t.jpg

Direktörens blogg: Lillajul på fonden!

Publicerad 04.12.2013 kl. 16:31
30540_t.jpg

Debatt om Europas gränser i Helsingfors den 9 december

Publicerad 02.12.2013 kl. 11:28

 

Nordiskt samarbete i ord eller handling?

Efter tre år som direktör på Kulturfonden har jag deltagit i återkommande träffar med fond- och stiftelsekolleger från hela världen. Jag har alltid återvänt hem med insikten om att de intressantaste samtalen och relevantaste diskussionerna har förts med nordiska kolleger.

Jag har frågat mig varför det inte existerar något nordiskt fondsamarbete av samma otvungna slag som mellan Svenska kulturfonden och de finska stiftelsekollegerna på hemmaplan. För att sondera intresset för en närmare samverkan passade jag i våras på att, i samband med en stor internationell fondkonferens i Sarajevo, samla de nordiska deltagarna och bjöd in dem till en gemensam träff i Helsingfors.  Denna träff förverkligades i mitten av november.  Läs mera...