Senaste nytt

Kansliet är stängt 20.6 – 3.8.2014

Rekvisitionsblanketter bör vara kansliet tillhanda senast 17.6 för att utbetalningar skall kunna ske innan kansliet stänger.

Pressmeddelande 4.6.2014

Drygt 2,5 miljoner euro beviljades för nya projekt inom de strategiska programmen. Svenska Privatskolan i Uleåborg och arkitekttävlingen för ett Guggenheim-museum fick också bidrag.

Aktuellt

VISTELSESTIPENDIER

Publicerad 14.02.2014 kl. 11:11

SVENSKA STUDIEFONDENS STIPENDIER

Publicerad 05.02.2014 kl. 09:21

Kommunikatörens blogg: De tre första veckorna

Publicerad 31.01.2014 kl. 16:37

KULTURFONDENS STADGAR OCH DONATORERNAS VILJA

Publicerad 31.01.2014 kl. 10:43