Sugen på praktik i Bryssel, New York, London...?

Svenska kulturfondens praktikantstipendier för  studerande är nu lediganslagna. Det är fråga om nio praktikplatser på olika kulturinstitut och liknande institutioner runt om i världen. Alla praktikplatser har lite olika framtoning, så läs igenom beskrivningarna för att hitta en plats som skulle passa just dig! 

Läs mera och ansök om en plats

Sjung och le(v)!

 

Vår direktör Leif Jakobsson oroar sig i sitt blogginlägg över körsångens framtid i Svenskfinland. Läs mera här...

Bekanta dig också med Hanna Kronqvists körtutredning som Kulturfonden beställt här...

Aktuellt

STYRELSEN BORDLADE GUGGENHEIM

Publicerad 28.03.2014 kl. 14:43

KULTURFONDEN ÄR MED OCH STÖDER NYA BARNSJUKHUSETS KONSTPROJEKT

Publicerad 28.03.2014 kl. 14:53

BIDRAG OCH STIPENDIER BEVILJADE FÖR VERKSAMHET 2014

Publicerad 28.03.2014 kl. 10:55

PRAKTIKPLATSER I BERLIN, MADRID OCH OSLO

Publicerad 19.03.2014 kl. 10:00

SPECIALSTIPENDIUM FÖR MUSEISEKTORN

Publicerad 19.03.2014 kl. 07:57

Medveten på flera språk Monikielinen mieli

Publicerad 28.02.2014 kl. 10:25

Vistelsestipendier i S:t Petersburg

Svenska kulturfonden lediganslår hösten 2014 två vistelsestipendier i S:t Petersburg. Stipendieperioderna är 1.1 – 31.3.2015 och 1.4 – 30.6.2015. Vistelsestipendierna kan sökas av journalister, författare, konstnärer (inte bildkonst), pedagoger och forskare.

Läs mer om stipendierna här