Senaste nytt

Kansliet är stängt 20.6 – 3.8.2014

Rekvisitionsblanketter bör vara kansliet tillhanda senast 17.6 för att utbetalningar skall kunna ske innan kansliet stänger.

Pressmeddelande 4.6.2014

Drygt 2,5 miljoner euro beviljades för nya projekt inom de strategiska programmen. Svenska Privatskolan i Uleåborg och arkitekttävlingen för ett Guggenheim-museum fick också bidrag.

Aktuellt

Medveten på flera språk Monikielinen mieli

Publicerad 28.02.2014 kl. 10:25

STÖD TILL BRAGES PRESSARKIV

Publicerad 26.02.2014 kl. 14:11

TID ATT SÖKA VISTELSESTIPENDIERNA

Publicerad 26.02.2014 kl. 10:52

VISTELSESTIPENDIER

Publicerad 14.02.2014 kl. 11:11