Följ med vårt PISA-seminarium live!

De svenskspråkiga skolornas PISA-resultat för år 2012 presenteras just nu på ett seminarium i Elhusets auditorium i Helsingfors. Följ med seminariet i spelaren nedan!

Presentationer från seminariet:

Satya Brink                                Satya Brinks kommentar på video från Canada

Heidi Harju-Luukkainen

Bob Karlsson

 

 

 

Ansök i november!

Kulturfondens allmänna ansökningsperiod närmar sig med stormsteg. Under tiden 1.11-30.11 går det att skicka in ansökningar till oss. Ansökningsanvisningar och instruktioner finns här.

Vi ordnar också infotillfällen runt om i Svenskfinland där våra regionombudsmän svarar på frågor om ansökningar och handleder dig som behöver hjälp. Datum och platser för tillfällena hittar du här.


 

PISA 2012: Goda resultat i matematik, trots oroväckande nedgång


PISA 2012 visar att resultaten i matematik har sjunkit i de finländska skolorna sedan år 2003. För de svenskspråkiga skolornas del är dock försämringen mindre, vilket betyder att eleverna i de svenskspråkiga skolorna nu klarade sig lika bra som eleverna i de finskspråkiga skolorna.  En liknande nedgång i matematik kan ses i alla de andra nordiska länderna, med undantag av Norge. Eleverna i de finländska skolorna nådde fortfarande en klart bättre nivå än eleverna i de andra nordiska länderna.

Läs mera här

Läs rapporten här

Seminarium om finlandssvenska PISA-resultaten  31.10

De svenskspråkiga skolornas PISA-resultat för år 2012 presenteras på ett seminarium som Kulturfonden ordnar 31.10 i Elhusets auditorium i Helsingfors. Undersökningen presenteras av ansvariga forskaren PeD Heidi Harju-Luukkainen. Undersökningen har gjorts som komplement till den nationella PISA-undersökningen, så att ett betydligt större sampel med svenskspråkiga skolor i Finland tagits med för att få ett statistiskt tillförlitligt resultat.

Seminarieprogrammet

 

Aktuellt

Pressmeddelande 5.6.2014

Publicerad 05.06.2014 kl. 17:06

Pressmeddelande 4.6.2014

Publicerad 04.06.2014 kl. 15:05

DIREKTÖRENS BLOGG: SAMARBETE I SARAJEVO

Publicerad 03.06.2014 kl. 11:25

INSTRUMENT LÅNAS UT

Publicerad 23.05.2014 kl. 09:14

REGISSÖR ULRIKA BENGTS FESTTAL

Publicerad 20.05.2014 kl. 15:48

KULTURFONDENS UTDELNINGSFEST FIRADES I FINLANDIAHUSET

Publicerad 14.05.2014 kl. 15:52

Kulturfonden ifrågasätter ministeriebeslut

Svenska kulturfondens styrelse har bett undervisnings- och kulturministeriet motivera sitt beslut att återkräva Stiftelsen Åbo 2011 på en del av bidragen för kulturhuvudstadsåret. Kulturfonden bidrog med drygt 590 000 € till projektet, vars finansiering grundade sig på den s.k. Public Private Partnership-modellen och fastslogs i statsrådets principbeslut i februari 2008.

Kulturfondens bidrag kan enligt fondens stadgar inte användas för att minska statens andel av finansieringen i PPP-projekt, vilket en eventuell återbetalning av statens bidrag i detta fall skulle innebära. I fall ministeriet inte återtar sitt beslut måste Kulturfonden överväga att kräva tillbaka medel av ministeriet samt ompröva sitt deltagande i kommande samprojekt med statlig finansiering.