Senaste nytt

Kansliet är stängt 20.6 – 3.8.2014

Rekvisitionsblanketter bör vara kansliet tillhanda senast 17.6 för att utbetalningar skall kunna ske innan kansliet stänger.

Pressmeddelande 4.6.2014

Drygt 2,5 miljoner euro beviljades för nya projekt inom de strategiska programmen. Svenska Privatskolan i Uleåborg och arkitekttävlingen för ett Guggenheim-museum fick också bidrag.

Aktuellt

UTDELNINGSFESTERNA BJÖD PÅ FANTASTISK SHOW!

Publicerad 11.04.2014 kl. 10:48

DIREKTÖRENS BLOGG: Den bästa vinner!

Publicerad 01.04.2014 kl. 14:58

LYCKAD KVÄLL KRING FLERSPRÅKIGHET

Publicerad 31.03.2014 kl. 22:14

STYRELSEN BORDLADE GUGGENHEIM

Publicerad 28.03.2014 kl. 14:43

KULTURFONDEN ÄR MED OCH STÖDER NYA BARNSJUKHUSETS KONSTPROJEKT

Publicerad 28.03.2014 kl. 14:53