Ansökningstiden närmar sig!

Kulturfondens allmänna ansökningsperiod närmar sig med stormsteg. Under tiden 1.11-30.11 går det att skicka in ansökningar till oss. Ansökningsanvisningar och instruktioner finns här

Vi ordnar också infotillfällen runt om i Svenskfinland där våra regionombudsmän svarar på frågor om ansökningar och handleder dig som behöver hjälp. Datum och platser för tillfällena hittar du här.


 

Finlandssvenska PISA-resultaten presenteras 31.10

De svenskspråkiga skolornas PISA-resultat för år 2012 presenteras på ett seminarium som Kulturfonden ordnar 31.10 i Elhusets auditorium i Helsingfors. Undersökningen presenteras av ansvariga forskaren PeD Heidi Harju-Luukkainen. Undersökningen har gjorts som komplement till den nationella PISA-undersökningen, så att ett betydligt större sampel med svenskspråkiga skolor i Finland tagits med för att få ett statistiskt tillförlitligt resultat.

Anmäl dig till seminariet och läs mer om programmet här

Aktuellt

Pressmeddelande 4.6.2014

Publicerad 04.06.2014 kl. 15:05

DIREKTÖRENS BLOGG: SAMARBETE I SARAJEVO

Publicerad 03.06.2014 kl. 11:25

INSTRUMENT LÅNAS UT

Publicerad 23.05.2014 kl. 09:14

REGISSÖR ULRIKA BENGTS FESTTAL

Publicerad 20.05.2014 kl. 15:48

KULTURFONDENS UTDELNINGSFEST FIRADES I FINLANDIAHUSET

Publicerad 14.05.2014 kl. 15:52

SVENSKA KULTURFONDENS UTDELNING OCH PRISTAGARE 2014

Publicerad 13.05.2014 kl. 00:01

Kulturfonden ifrågasätter ministeriebeslut

Svenska kulturfondens styrelse har bett undervisnings- och kulturministeriet motivera sitt beslut att återkräva Stiftelsen Åbo 2011 på en del av bidragen för kulturhuvudstadsåret. Kulturfonden bidrog med drygt 590 000 € till projektet, vars finansiering grundade sig på den s.k. Public Private Partnership-modellen och fastslogs i statsrådets principbeslut i februari 2008.

Kulturfondens bidrag kan enligt fondens stadgar inte användas för att minska statens andel av finansieringen i PPP-projekt, vilket en eventuell återbetalning av statens bidrag i detta fall skulle innebära. I fall ministeriet inte återtar sitt beslut måste Kulturfonden överväga att kräva tillbaka medel av ministeriet samt ompröva sitt deltagande i kommande samprojekt med statlig finansiering.