Tillbaka

För dig på ettan i gymnasiet: Gymnasiestudier i Bryssel

Publicerad 09.03.2012 kl. 14:12
Svenska kulturfonden erbjuder svenskspråkiga gymnasieelever fyra elevplatser i Skandinaviska skolan i Bryssel i Belgien.

Två platser omfattar ett läsår, HT 2012–VT 2013
- undervisning enligt den finländska läroplanen.


Två IB-platser omfattar två läsår, HT 2012–VT 2014
- undervisning enligt IB-programmet.


Kulturfonden står för stipendiaternas skolavgift, kost och logi. Stipendiaternas studier samordnas av den ansvariga studierektorn, som också håller kontakt med elevens skola i Finland.

Intresserad?
Sänd en fritt formulerad ansökan där du presenterar dig själv. Bifoga en kopia av ditt senaste skolbetyg och vårdnadshavarens godkännande. Dessutom önskar vi att din rektor sänder in ett utlåtande separat. Vi vill ha alla ansökningshandlingar i tre exemplar senast 3.4.2012. Ett antal sökande kallas till intervju 3.5 på Svenska kulturfondens kansli i Helsingfors.

Ansökan sänds till:
Svenska kulturfonden
PB 439
00101 Helsingfors
Märk kuvertet SSB.

Mera info om studierna på ssb hittar du här


På frågor svarar:
Sonja Ollas-Airinen
tel. 050 3799 044

Aktuellt

PISA-seminarium 31.10

Publicerad 18.09.2014 kl. 16:42

1 715 bidrag inlämnade i Guggenheim-arkitekttävlingen

Publicerad 17.09.2014 kl. 10:46

Språkbadsstipendier för journalister: sök nu!

Publicerad 09.09.2014 kl. 09:16

Direktörens blogg: Arkivera mera?!

Publicerad 19.08.2014 kl. 12:28

Stöd till konstkritiker samt möbel- och inredningsarkitekter

Publicerad 15.08.2014 kl. 10:17

Kansliet öppet igen efter semestern

Publicerad 04.08.2014 kl. 16:13

 

Nordiskt samarbete i ord eller handling?

Efter tre år som direktör på Kulturfonden har jag deltagit i återkommande träffar med fond- och stiftelsekolleger från hela världen. Jag har alltid återvänt hem med insikten om att de intressantaste samtalen och relevantaste diskussionerna har förts med nordiska kolleger.

Jag har frågat mig varför det inte existerar något nordiskt fondsamarbete av samma otvungna slag som mellan Svenska kulturfonden och de finska stiftelsekollegerna på hemmaplan. För att sondera intresset för en närmare samverkan passade jag i våras på att, i samband med en stor internationell fondkonferens i Sarajevo, samla de nordiska deltagarna och bjöd in dem till en gemensam träff i Helsingfors.  Denna träff förverkligades i mitten av november.  Läs mera...