Beviljade understöd och stipendier

Nedan finner du information om hur du ska gå tillväga för att lyfta ditt understöd, använda fondens namn och logo, få uppskov och lämna in en redovisning.

Utbetalning av stipendier och understöd
Nämn Svenska kulturfonden
Redovisning
Anhållan om uppskov

All korrespondens ska ske direkt med den fond som har beviljat understödet, till den adress och den kontaktperson som finns nämnda i meddelandet om att understödet beviljats.

Svenska kulturfonden
utdelningssekretare Christina Fraser
e-post fornamn.efternamn[snabel-a]kulturfonden.fi
tfn 050 574 7563
PB 439, 00101 Helsingfors

Nylands svenska kulturfond
regionombudsman Matts Blomqvist
e-post fornamn.efternamn[snabel-a]kulturfonden.fi
tfn 050 592 3795
Genvägen 4, 10600 Ekenäs

Svenska Österbottens Kulturfond
regionombudsman Håkan Omars
e-post fornamn.efternamn[snabel-a]kulturfonden.fi
tfn 040-550 8734
fax 06-324 2210
Handelsesplanaden 23 A, Vasa

Åbolands svenska kulturfond
regionombudsman Åsa Rosenberg
e-post fornamn.efternamn[snabel-a]kulturfonden.fi
tfn 0500-744 477
fax 02-458 1929
Urnlundsvägen, Pargas