Beviljade understöd och stipendier

Nedan finner du information om hur du ska gå tillväga för att lyfta ditt understöd, använda fondens namn och logo, få uppskov och lämna in en redovisning.

Utbetalning av stipendier och understöd
Nämn Svenska kulturfonden
Redovisning
Anhållan om uppskov
Stipendiaters pensions- och olycksfallsförsäkring
Beskattning av större stipendier

Då du kontaktar oss med frågor om ditt stipendium, använd alltid bidragets referensnummer, så kan vi snabbt och effektivt hjälpa dig.

Kontaktperson i frågor gällande mottagande av stipendier, utbetalningar samt redovisningar:

Christina Fraser, utdelningssekreterare
e-post fornamn.efternamn[snabel-a]kulturfonden.fi
tfn 050 574 7563
PB 439, 00101 Helsingfors