Kontakta oss

Svenska kulturfondens kansli
Simonsgatan 8 A, 5:e våningen
PB 439
00101 Helsingfors


tfn: (09) 6930 7300 (växel)
öppen må-fre kl. 10-12


kansliet[snabel-a]kulturfonden.fi

Faktureringsadress:
Svenska kulturfonden + kontaktpersonens namn 
PB 43034
00021 FAKTURERING
 

 

   

Delegationenstyrelsen och de regionala fonderna.

   

Personal

 

 
Leif Jakobsson
Direktör
tfn 040 152 6411
(from abroad +358 40 152 6411)

Petra Adlercreutz
Ledningens assistent
tfn 050 304 2515
(from abroad +358 50 304 2515)

Veronica Granö-Suomalainen
Utbildningsombudsman
tfn 050 563 4353
Sonja Ollas-Airinen
Projektombudsman (utbildning)
tfn 050 3799 044
   

Annika Pråhl
Kulturombudsman
tfn 050 566 6474
Karoline Berg
Projektombudsman (kultur)
tfn 0400 386 916
   

Barbro Löfqvist
Ekonomichef
tfn 050 531 9185

Christina Fraser - Sjukledig 15.9-23.10
Utdelningssekreterare
tfn 050 574 7563
   

Patrik Rusk
Programmerare
Mia Ahlroos
Kulturproducent
tfn 0400 774 500
   
Peter Hällström
Datachef
tfn 0400 495 311
Jesper Koivumäki
IT-stöd/Nätverksadministratör
tfn 040 125 7163 
   
Henric Öhman
Informatör
tfn 040 567 7363
Thua Hoyer
Kanslibiträde
tfn 045 635 7715
   

Victoria Kilpinen
Ekonomiassistent
tfn 040 6609483

 

Åsa Rosenberg
Regionombudsman för Åboland och Åland
tfn 0500 744 477
fax (02) 458 1929
Strandvägen 24, 21600 Pargas
   

Håkan Omars
Regionombudsman för Österbotten
tfn 040 550 8734
Rådhusgatan 23, 65100 Vasa

Matts Blomqvist
Regionombudsman för Nyland
tfn 050 592 3795
Genvägen 4, 10600 Ekenäs