Hans Ruin-essätävlingen 2015

Följande Hans Ruin-tävling utlyses hösten 2015. Bidragen ska vara inlämnade i mars 2016 och resultatet är klart strax före midsommar 2016.
Mera information kommer att finnas på vår hemsida från oktober 2015.

 

Hans Ruin-essätävlingen 2013

 

Hans Ruin-essätävlingens priser 2013
Tisdagen den 18.6, på Hans Ruins födelsedag, delades priserna ut i den femte essätävlingen som bär hans namn. Första priset (4000 euro) gick till Petter Lindblad Ehnborg från Stockholm för essän Minnesteckning över glömskan. Det övriga pristagarna, hedersomnämnandena samt juryns motiveringar framgår nedan.

114 essäer hade influtit till årets upplaga av Hans Ruin-essätävlingen. Antalet ligger på samma nivå som 2010, när tävlingen senast avgjordes. Drygt 60 bidrag kom in från Sverige, drygt 50 från Finland. Bland prismottagarna och dem som fick hedersomnämnande finns båda länderna representerade. Kvinnliga skribenter utgjorde en liten majoritet.

Essätävlingen arrangeras av Svenska kulturfonden, i samarbete med finlandssvenska kulturtidskrifter. I höst publiceras de vinnande bidragen i en antologi. Före det kommer de prisbelönta essäerna att ingå i de kulturtidskrifter som är med i samarbetet kring essätävlingen: Ad Lucem, Astra, Finsk Tidskrift, Horisont, Nya Argus och Ny Tid. Tidskriften Presens ingår även i samarbetet.

Prismotiveringar
I pris ( 4000 euro ) till Petter Lindblad Ehnborg, Stockholm, för Minnesteckning över glömskan  (publiceras i Nya Argus).
En djupt drabbande essä om en angelägenhet som berör oss alla: vår med stigande ålder alltmer bristfälliga förmåga att minnas. Mot en bakgrund av omfattande kunskaper i medicin, mytologi och litteratur, reflekterar författaren ömsint över den sorg det innebär att se en nära anhörig - en mor?- blekna bort. Essän, som finstilt balanserar mellan tanke och känsla, är därtill oerhört elegant skriven.

II pris (3000 euro) till Peter Strang, Stockholm, för
Åtta nyanser av ensamhet (publiceras i Horisont)
Med förankring i kroppsliga förnimmelser och medicinsk kunskap tecknar Peter Strang ett mångsidigt porträtt av mänsklig ensamhet. Egna erfarenheter och patientberättelser vävs samman i en text som ställer, besvarar och sidobelyser frågor som är centrala i många människors liv.

Ett delat III pris (1000 euro) till Anna Friman, Helsingfors, för
Gosskören (publiceras i Ny Tid)
En stark skildring av hur medvetenheten om grymheter ute i världen tar stryptag på även den lyckligt lottade. Med ett personligt grepp tar Anna Friman tag i läsaren och för hen från ett barns trygga tillvaro i en älskande mors omsorg till den smärtsamma insikten om de barn som far illa. Texten kryper under skinnet på läsaren och lämnar ingen oberörd.

Ett delat III pris (1000 euro) till Kristin Olsoni, Helsingfors, för
Asfalten bakom Cilla Johnsons hus (publiceras i Ny Tid)
En fascinerande minnesresa från krigsbarnets hemlängtan till Harry Martinsons diktaruniversum. Framställningen rymmer talrika – och ofta överraskande – kopplingar mellan det personliga och det konstnärliga. Essän gnistrar och glimrar av slående formuleringar och utmynnar i en uppfordrande fråga om hat, fattigdom och förtryck.

Ett hedersomnämnande till Ann-Helen Attianese , Maxmo, för
Lama laxar följer strömmen – medlöparna och de tysta medgivarna som avgörande aktörer. (publiceras i Ad Lucem)
En civilisationskritisk pejling av samhällsklimatet i dagens Finland. I sin berörande och väl formulerade essä analyserar Attianese dragkampen mellan populistiskt orienterade xenofober och mångkulturellt orädda. Framställningen övertygar läsaren om den passiva massans avgörande roll. 

Ett hedersomnämnande till Camilla Lindberg, Raseborg, för
Herden
Om ledarskap och riktning (publiceras i Astra)
En tankeväckande essä som tar avstamp i en resa till den grekiska övärlden och utmynnar i en kritisk kommentar till den aktuella samhällsutvecklingen. Ständigt medveten om frågeställningarnas komplexitet undersöker Camilla Lindberg möjligheten att använda herden som metafor för det goda ledarskapet som behövs i ett Europa som har tappat riktningen.

Ett hedersomnämnande till Thomas Petersson, Solna, för
Horisonten oskyldigt blå (publiceras i Finsk Tidskrift)
En mångfasetterad berättelse om den västerländska människans kunskapsbegär och om den för evigt förlorade drömmen om ett Shangri-La. Essän reflekterar på ett intressant sätt såväl 1950-talets reseskildringar som dagens invandrarverklighet i norra Europa. En ytterst främmande plats i Papua Nya Guinea blir en symbol för en okänd värld som vi sist och slutligen hittar enbart inom oss själva.


Juryn
Roger Holmström, fil.dr, Åbo - ordförande
Magnus Halldin, kritiker, Stockholm
Barbro Holmberg, redaktör, Kulturtidskrifternas representant, Helsingfors
Katarina von Numers, lektor, författare, Kyrkslätt
Jolin Slotte, författare, fil.mag, Helsingfors (Karleby)
Juha Ruusuvuori, författare, Kulturfondens representant, Kimitoön

***

Den femte essätävlingen öppnades på Bokmässan och deadline för inlämnad essä var 18.3.2013.

 


*  *  *
 

Hans Ruin-tävlingen 2010

Den första Hans Ruin-tävlingen ordnades år  år 2004.

I Hans Ruin-tävlingen 2010 fanns följande tre essäister på prispallen:

1:a pris, 4 000 €
Jens Johansson, Tranås, Sverige

2:a pris, 3 000 €
David Molander, Stockholm, Sverige

3:e pris, 2 000 €
Peter Nyberg, Tranås, Sverige

Följande essäister fick hedersomnämnande: Henrik Enckell, Sebastian Johans, Karin Lilja, Annika Sandlund, Magnus Axelsson Sparf och Andreas Åberg.

I tävlingen deltog 112 essäer.

 

Svenska kulturfonden gav ut en bok med titeln "Tankens flykt" där vinnarna samt de sex essäer som fick hedersomnämnande är publicerade. Den kan beställas från fonden på mejladressen: information(snabel-a)kulturfonden.fi.