Svenska studiefonden

Svenska studiefonden har ansökningstid i februari.

Till Svenska studiefondens webbplats

Till Ansökan på nätet

Kontaktuppgifter:

Maria Bergenwall
Sekreterare för Svenska studiefonden
Tfn 050 5548 800
Telefontid: måndagar 9.30 - 12.30
I februari också på torsdagar kl. 9.30-12.30.

E-post: kontakt[snabel-a]studiefonden.fi

Postadress:
Svenska studiefonden
PB 439
00101 Helsingfors

Studiefonden är ett samarbete mellan:

    Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne
    Föreningen Konstsamfundet
    Svenska kulturfonden

    Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd
    Svenska Folkskolans Vänner