Gymnasiestudier i Bryssel

           

Svenska kulturfonden erbjuder svenskspråkiga gymnasieelever tre elevplatser i Skandinaviska skolan nära Bryssel i Belgien (SSB), www.ssb.be. Platserna omfattar ett läsår, höstterminen 2015 till vårterminen 2016 och undervisning sker enligt den finländska läroplanen.

Kulturfonden står för stipendiaternas skolavgift, kost och logi. Stipendiaternas studier samordnas av Mats Borgmästars på SSB som också håller kontakt med elevens skola i Finland. 

Intresserad? Sänd en fritt formulerad ansökan där du presenterar dig själv. Bifoga en kopia av dina senaste skolbetyg och vårdnadshavarens godkännande. Dessutom önskar vi att din rektor sänder in ett utlåtande separat.

Vi vill ha alla ansökningshandlingar senast 28.2.2015. Ett antal sökande kallas till intervju 13.3.2015 på Svenska kulturfondens kansli i Helsingfors.
 

Ansökan sänds till: mats.borgmastars(at)ssb.be


På frågor svarar:
Mats Borgmästars,
Tf. rektor
mats.borgmastars@ssb.be
tfn: +32 2 357 06 76

Sonja Ollas-Airinen
Projektombudsman, Kulturfonden
tfn 050 3799 044
sonja.ollas-airinen(at)kulturfonden.fi

 

 


 

Mera info hittar du i SSB:s broschyr

Övriga länkar med relevant information:

Läs vad två stipendiater säger om vistelsen i SSB:

Siri Enckell
Oskar Kuoppala

 

SSB:s YouTube-kanal med diverse klipp som handlar om skolan

Studentblogg om hur det är att vara Boarding-elev samt hur det är att studera på SSB

SSB:s Facebooksida