Gymnasiestudier i Bryssel

STUDIEPLATS KAN SÖKAS SENAST 10.4.2014!

Svenska kulturfonden erbjuder svenskspråkiga gymnasieelever fyra elevplatser i Skandinaviska skolan i Bryssel (SSB) i Belgien. Mera information om skolan finns på www.ssb.be. Kulturfonden står för stipendiaternas skolavgift, kost och logi. Stipendiaternas studier samordnas av Mats Borgmästars på SSB som också håller kontakt med elevens skola i Finland.

Två platser som omfattar ett läsår, HT 2014–VT 2015
- undervisning enligt den finländska läroplanen.
Två IB-platser som omfattar två läsår, HT 2014–VT 2016
- undervisning enligt IB-programmet.
OBS! Du kan ansöka om IB-plats ävenom du nu inte går IB-linje!


Intresserad?
Läs informationen nedan och sänd sedan en fritt formulerad ansökan där du presenterar dig själv. Bifoga en kopia av dina senaste skolbetyg och vårdnadshavarens godkännande. Dessutom önskar vi att din rektor sänder in ett utlåtande separat.

Om du söker en IB-plats fyll i och skriv ut bilagan ” IB Assessment”.  Observera att skolan också skall fylla i bilagan! Vi vill ha alla ansökningshandlingar i tre exemplar senast 10.4.2014. Ett antal sökande kallas till intervju 6.5.2014 på Svenska kulturfondens kansli i Helsingfors. 

Ansökan sänds till: Svenska kulturfonden. PB 439, 00101 Helsingfors. Märk kuvertet SSB.

Om ni har frågor så kan ni kontakta:

Sonja Ollas-Airinen, Projektombudsman (utbildning), tfn. 050 3799 044, eller

Tove Ekman, Internationell ombudsman, tfn 040 738 1544

 

Läs även dessa:
SSB:s broschyr

SSB:s broschyr om IB-linjen

 

Övriga länkar med relevant information:

Läs vad två nuvarande stipendiater säger om vistelsen i SSB:
Siri Enckell
Oskar Kuoppala


Allmänt om Upper Secondary

SSB:s YouTube-kanal med diverse klipp som handlar om skolan

Information om  IB-programmet

Information om internatet

Studentblogg om hur det är att vara Boarding-elev samt hur det är att studera på SSB

SSB:s Facebooksida