Ungdomsstipendier

Svenska kulturfondens ungdomsstipendier riktar sig till ungdomar som initierar och förverkligar projekt som riktar sig till andra barn och unga. Avsikten är att uppmuntra nya initiativ och aktiva insatser och möjliggöra projekt som aktualiseras med kort varsel. Ett ungdomsstipendium kan vara högst 500 €. Projektet ska ha finlandssvensk anknytning.

För vem?

* Ungdomar som ännu inte har fyllt 26 år.
* Ungdomar som planerar projekt som riktar sig till andra barn och unga.
* Både enskilda ungdomar och arbetsgrupper (t.ex. elevkårer eller ett kompisgäng). Om du söker tillsammans med någon annan ska alla sökandes personuppgifter ingå i ansökan.

För vad?

* För projekt som du/ni själva har tagit initiativ till och förverkligar.
* Tänkbara ändamål är till exempel
     - för att ordna en konsert, en utställning, ett poetry slam eller andra kulturevenemang
     - för att spela in egen musik eller skapa film och sprida det du har skapat till andra
     - för att trycka och sprida egna texter, serier eller bilder

Hur?

* Gör en plan dvs. en kort och trovärdig beskrivning av ditt projekt. Beskriv både aktiviteterna och vem de riktar sig till (målgruppen).
* Gör en budget. Räkna ut vad projektet skulle kosta (dina utgifter för projektet) och hur projektet kunde finansieras (dina intäkter tack vare projektet, t.ex. försäljningsintäkter, biljetter, bidrag av Svenska kulturfonden, bidrag av någon annan finansiär, sponsorer).

Ansök här. Ansökan kan lämnas in när som helst under året. Besked skickas per e-post inom en månad. Sök i god tid! Stipendier beviljas inte för avslutade projekt.

Ungdomsstipendier gäller inte:

* lägerskolor och längre resor
* idrottsverksamhet
* anskaffningar till enskilda personer
* slutarbeten eller annat som ingår i studier
* en förenings ordinarie verksamhet (se allmänna omgången) MEN föreningsaktiva unga kan ansöka om ungdomsstipendium för ett nytt inslag i föreningens verksamhet

Du kan få högst ett ungdomsstipendium per år. Efter avslutat projekt ska du lämna in en kort skriftlig redovisning. Vi beviljar inte flera ungdomsstipendier för samma ändamål.

Har du en bra idé som du vill diskutera? Har du andra frågor? Kontakta oss:

Matts Blomqvist
tfn 050 592 3795

Karoline Berg
tfn 0400 386 916

epost ungdom[snabel-a]kulturfonden.fi