Läromedelsstöd

Stöd för läromedel beviljas av en samarbetsgrupp som består av representanter för Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Föreningen Konstsamfundet och Utbildningsstyrelsen.

Stöd kan beviljas för läroplansbaserade, traditionella läromedel för grundskolan, gymnasiet, den grundläggande yrkesutbildningen och yrkeshögskolorna. Stöd kan också beviljas till författare som producerar innehåll för digitala läromedel.

Ansökan ska göras av förlaget eller utgivaren. Om ansökan görs av en mindre utgivare (läroanstalt eller författare på eget förlag) ska ansökan åtföljas av två rekommendationer eller referenser. Förlaget kan anhålla om stöd både för skattefria stipendier för författaren och för produktionsstöd. För digitalt material beviljas inte produktionsstöd.

Läromedelsgruppen behandlar ansökningarna ca 5 ggr per år.

Kommande möten:

24.2.2015
5.5.2015


Ansök här senast 10 dagar före beslutsmötena.

 

För mer information kontakta:

Veronica Granö-Suomalainen
Utbildningsombudsman
050 563 4353
e-post: veronica.grano-suomalainen[snabel-a]kulturfonden.fi