Bidrag för läromedel

Understöd för läromedel beviljas av fondernas läromedelsgrupp (Kulturfonden, SFV, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Konstsamfundet och UBS).

Bidrag kan beviljas för läroplansbaserade läromedel för grundskolan, gymnasiet, den grundläggande yrkesutbildningen och yrkeshögskolorna.

Ansökan görs av författaren efter att avtal ingåtts med ett förlag. I ansökningsskedet ska det också finnas en klar plan för utgivning och språkgranskning.  Om författaren ger ut läromedlet på eget förlag krävs en rekommendation av en person som är insatt i ämnet.

Om arbetet görs som ett samarbete mellan flera författare söker var och en  bidrag för sin andel och beräknar budgeten enligt sin egen situation vad gäller ev. tjänstledighet och andra kostnader. Ur varje enskild ansökan för samma ändamål ska det tydligt framgå att det är fråga om  ett samarbete och vilka andra i gruppen som söker bidrag från Kulturfonden.

Läromedelsgruppen behandlar ansökningarna 4-5 ggr per år.

Höstens beslutsmöten:

22.9.2015 (ansök senast 11.9!)
3.12.2015 (ansök senast 20.11!)

Ansök här!

 

För mer information kontakta:

Veronica Granö-Suomalainen
Utbildningsombudsman
050 563 4353
e-post: veronica.grano-suomalainen[snabel-a]kulturfonden.fi