Bidrag för läromedel

Understöd för läromedel beviljas av en samarbetsgrupp som består av representanter för Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Föreningen Konstsamfundet och Utbildningsstyrelsen.

Bidrag kan beviljas för läroplansbaserade läromedel för grundskolan, gymnasiet, den grundläggande yrkesutbildningen och yrkeshögskolorna.

Ansökan görs av författaren efter att avtal ingåtts med ett förlag. I ansökningsskedet ska det också finnas en klar plan för utgivning och språkgranskning.  Om författaren ger ut läromedlet på eget förlag krävs en rekommendation av en person som är insatt i ämnet.

Läromedelsgruppen behandlar ansökningarna 4-5 ggr per år.

Höstens beslutsmöten:

22.9.2015 (ansök senast 11.9!)
3.12.2015 (ansök senast 20.11!)

Ansök här!

 

För mer information kontakta:

Veronica Granö-Suomalainen
Utbildningsombudsman
050 563 4353
e-post: veronica.grano-suomalainen[snabel-a]kulturfonden.fi