Kultur i skolan-broschyrer

Kulturpaket för skolan, dagis, eftis, bibban och vården

Det började med Kultur i skolan. I dag erbjuder Kulturfonden även stöd för kulturaktiviteter för dagis, eftis, bibban och vården. I vår databas presenterar sig över 150 kulturarbetare från hela Svenskfinland. De representerar ett brett fält inom konst och kultur. Kontakta en av dem eller någon annan professionell kulturarbetare. Ansökan kan göras när som helst och beslut fattas i regel inom en månad. Sök i god tid. Bidrag beviljas inte för avslutade projekt.

Hur fungerar t.ex. Kultur i skolan?

Skolan vill engagera en professionell kulturarbetare för verkstäder, ca 10 lektioner, inom valfritt konstområde, t.ex. drama, kreativt skrivande eller bildkonst. Skolan kontaktar en kulturarbetare med hjälp av Kulturfondens databas eller egna kontakter. Kulturarbetaren och skolan planerar kulturpaketet gemensamt (målgrupp, målsättning, omfattning och tidpunkt). Skolan söker ett Kultur i skolan-bidrag. För 10 lektioner är bidraget 500 euro. Bidraget är avsett för kulturarbetarens arvode. Eventuella övriga kostnader, t.ex. material, bekostas av skolan. Skolan redovisar när projektet är slutfört. En skola kan få fyra kulturpaket/läsår.

Obs! Innan du ansöker, läs kriterierna: Kultur i skolan; Kultur på dagis; Kulturbonus; Kultur på eftis; Kultur på bibban; Kultur i vården.


Från och med januari 2015 är det inte längre möjligt att anmäla sig till databasen. Kulturarbetardatabasen är ett inslag i Kulturfondens nuvarande webbplats.
En ny webbplats för Svenska kulturfonden lanseras inom kort.

Vill du börja genast?

Gå till ansökan