Kultur i vården

Svenska kulturfonden understöder kultursatsningar inom vårdsektorn som riktar sig till eller involverar patienterna/klienterna. Avsikten är att ge en liten guldkant i vardagen för personer som befinner sig i en vårdmiljö.

Projekten kan gälla allt från högläsning vid en sängkant till små teaterbesök. Ansökan görs av vårdenheten och bör innehålla presentation av verksamheten, och namn på den kulturarbetare som utför satsningen. Ansökningar om högst 1 000 € per projekt kan inlämnas när som helst under året. Besluten fattas inom en månad. Understödet till vårdenheten täcker arvodet för kulturarbetaren men inte administrationsavgifter.

I vår databas presenteras över 150 kulturarbetare som är intresserade av att jobba med kultur i skolan, många av dem är också intresserade av Kultur i vården.

Ansökningarna görs elektroniskt här på Kulturfondens hemsida.

Kom ihåg att läsa kriterierna!

Allmänna kriterier för Kultur i vården

* Kultur i vården skall rikta sig till patienterna/klienterna
* gäller för en bred satsning på kultur i vården
* understödet betalas till vårdinrättningar för att täcka kulturarbetarens utgifter
* gäller för alla vårdinrättningar (nu även Folkhälsan)
* gäller även öppenvård

Kultur i vården gäller ej

* för administration
* för resor och logi

För mer information kontakta:

Åsa Rosenberg
tfn 0500 744 477
epost: asa.rosenberg[snabel-a]kulturfonden.fi