Kulturbonus

Svenska kulturfondens fortlöpande stödordning Kulturbonus riktar sig till skolor och daghem och gäller professionella kulturevenemang. Den är en förlängning av Kulturfondens populära stödordningar Kultur i skolan och Kultur på dagis.

Daghem som uppvisat stor aktivitet inom Kultur på dagis och skolor som uppvisat stor aktivitet inom Kultur i skolan kan anhålla om ett Kulturbonus-bidrag för ett valfritt professionellt kulturevenemang. Tänkbara ändamål är t.ex. teaterföreställning, filmvisning, författarbesök, konsert, dansföreställning eller dramatiserad rundvandring på valfritt museum. Observera att bidraget alltid förutsätter en plan över för- och efterarbete. En viktig del av ansökan är därför hur ni i skolan/daghemmet planerar att förbereda er inför kulturevenemanget och hur ni bearbetar den gemensamma kulturupplevelsen efteråt.

Vem kan söka?

* Daghem som har använt minst ett kulturpaket inom Kultur på dagis under senaste läsår.
* Skolor som har använt minst två kulturpaket inom Kultur i skolan under senaste läsår.

Allmänna kriterier för Kulturbonus

* Svenska kulturfonden står för biljettkostnader eller inträdesavgifter enligt prövning (antal barn och unga, ändamål, planerat för- och efterarbete). Maximibeloppet är 2 000 €.
* Daghemmet/skolan står själv för eventuella kostnader för resor, mat och logi.
* Stöd kan också beviljas för professionella gästspel i daghemmets/skolans utrymmen.
* Högst ett Kulturbonus-bidrag per sökande och läsår.

Kulturbonus gäller ej

* Eventuella kostnader för resor, mat och logi.

Följande uppgifter ska framgå ur ansökan:

1) Vad ämnar man ta del av och varför? Ändamål, tid och plats.
2) Plan över för- och efterarbetet.
3) Utgifter för evenemanget & ansökt belopp.
4) Eventuella övriga kostnader (resor mm.) som skolan/dagiset står för.
5) Beviljade kulturpaket under senaste läsår.

Ansökan kan lämnas in när som helst under året. Sök i god tid! Behandlingstiden är cirka en månad. Stipendium beviljas inte i efterskott.

Ansökan görs här.

Bekanta er gärna med Läscentrum om ni planerar författarbesök, Skolbioföreningen om ni planerar ett biografbesök och Konsertcentralen om ni planerar en konsert i ert daghem/er skola. Broschyren Repertoar ger en översikt över aktuell teater.

För mer information kontakta:

Håkan Omars
tfn 040 550 8734
E-post: hakan.omars[snabel-a]kulturfonden.fi