Filmstöd

Kulturfondens styrelse behandlar brådskande filmansökningar tre gånger per år, i januari, maj och oktober (Obs! Ansökningsdeadline är 15 april, 15 september och 15 december). Alla övriga film- och etermediaansökningar hänvisas till vår ordinarie ansökningstid i november.

Ansökningar som berörs av Rundradion (Yle) ska innehålla Letter of Commitment.

Ansök elektroniskt här.

Frågor besvaras av:

Annika Pråhl
kulturombudsman
annika.prahl[snabel-a]kulturfonden.fi
tfn 050 5666 474