Lärarstuderandes fältpraktik i södra Finland

För att underlätta rekryteringen av behöriga lärare till södra Finland beviljas praktikantstipendier för lärarstuderande som utför sin obligatoriska fältpraktik i södra Finland.

Praktikantstipendierna uppgår till högst 800 € och gäller kostnader för resor, kost och logi. Stipendierna kan sökas när som helst under året.  Ansökan ska göras innan fältpraktiken inleds. Om praktiken inte genomförs enligt planerna ska stipendiet återbetalas. Stipendiet beviljas endast för en praktikperiod.

Behandlingstiden är ca en månad.

Bristfälliga ansökningar behandlas inte.

 

TILL ANSÖKAN

 

För mer information kontakta:

 

Maria Bergenwall
Sekreterare för Studiefonden
050-5548 800, mån-ons kl. 9-13
maria.bergenwall(at)kulturfonden.fi

eller

Sonja Ollas-Airinen
Projektombudsman
050-3799044
e-post: sonja.ollas-airinen(at)kulturfonden.fi