Lärarstuderandes fältpraktik i södra Finland

Som ett led i strävandena att rekrytera behöriga lärare till södra Finland beviljar Svenska kulturfonden praktikantstipendier för lärarstuderande som utför sin obligatoriska fältpraktik i södra Finland.

Praktikantstipendierna uppgår till högst 800 € och gäller kostnader för resor, kost och logi. Stipendierna kan sökas kontinuerligt och beviljas då Pedagogiska fakulteten har bekräftat att praktiken sker i södra Finland. Ansökan ska göras innan fältpraktiken inleds. Om praktiken inte genomförs enligt planerna ska stödet återbetalas. Fältpraktikstipendiets belopp minskar beloppet på eventuellt auskultantstipendium.

Stödet beviljas endast för en praktikperiod. Bristfälliga ansökningar behandlas inte. Ansök här.

 

För mer information kontakta:

Veronica Granö-Suomalainen
Utbildningsombudsman
050 563 4353
e-post veronica.grano-suomalainen[snabel-a]kulturfonden.fi