AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
1

Winbergs fond

Stipendier ur Winbergs skärgårdsfond är avsedda för den nyländska kust- och skärgårdsbygdens kulturella och ekonomiska förkovran.
För mera information, kontakta:

Matts Blomqvist

matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi