AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
7

Hans Ruin-essätävlingen 2016

Den sjätte Hans Ruin-tävlingen utlyses 22.10.2015.
Bidrag skall lämnas in senast 18.3.2016 

hans-ruin_tavlingen_flyer_A5_2-1

En god essä?

Essän är stilistiskt njutbar. Mer personlig än den ordinära vetenskapliga prosan, mer lärd än den rena skönlitteraturen och mer eftertänksam än den utpräglade journalistiken.

Regler:

Essän, skriven på svenska, ska vara tidigare opublicerad, ca 3-10 sidor max 22 000 tecken.

Pris:
1:a pris 4000 €
2:a pris 3000 €
3:e pris 2000 €

Tävlingen genomförs av Svenska kulturfonden i samarbete med de finlandssvenska kulturtidskrifterna Ad Lucem, Astra, Finsk Tidskrift, Horisont, Ikaros, Ny Tid, Nya Argus och Presens.

Gör så här:

Sänd in ditt bidrag anonymt till:
”Hans Ruin-tävlingen”
Svenska kulturfonden
PB 439, 00101 Helsingfors

Bifoga dina kontaktuppgifter i ett skilt slutet kuvert.

Sista inlämningsdatum är 18.3.2016, poststämpel godkänns.

Bidragen bedöms av en jury och vinnarna offentliggörs den 17 juni 2016. De vinnande bidragen publiceras i den tidskrift som skribenten önskar (ange var du vill att din text ska ingå).

Tidskrifterna kan också, med skribentens samtycke, publicera övriga bidrag. Uppge därför i vilken eller vilka tidskrifter du vill att din essä eventuellt publiceras. Samtliga prisbelönta bidrag publiceras i bokform hösten 2016.