Kontakt

Svenska kulturfondens kansli:

Simonsgatan 8 A, 5:e våningen

Kansli

Simonsgatan 8 A, 5:e våningen

PB 439

00101 Helsingfors

kansliet(at)kulturfonden.fi

Fakturering

Svenska kulturfonden

+ kontaktpersonens namn

PB 43034

00021 FAKTURERING

Reseräkningsblankett

Kontaktpersoner

Utbildning

Veronica Granö-Suomalainen

Utbildningsombudsman

+358 50 563 4353

veronica.grano-suomalainen(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

utbildning

forskning

läromedel

språköskolor och språkbad

regionöverskridande utbildningsprojekt

intergrationsutbildning

strategiskt program för gymnasier

doktorandstipendier- och postdocstipendier

UWC-stipendier

Sonja Ollas-Airinen

Projektombudsman (utbildning)

+358 50 3799 044

sonja.ollas-airinen(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

utbildning

forskning

SSB-stipendier

resestipendier inom utbildning

bidrag för EU-projekt

pedagogiska studier för ämneslärare och yrkeslärare

fältpraktik för lärarstuderande

Åsa Rosenberg

Regionombudsman för Åboland och Åland

+358 500 744 477

asa.rosenberg(at)kulturfonden.fi

Strandvägen 24, 21600 Pargas

Svarar på frågor om:

projekt av regional betydelse för Åboland och Åland

strategiska programmet Ung på svenska

Kultur i vården

Kultur tillsammans

Maria Bergenwall

Sekreterare för Svenska studiefonden

+358 50 5548 800

kontakt(at)studiefonden.fi

Telefontid: måndag - onsdag kl. 9.00 - 13.00

Svarar på frågor om:

Svenska studiefonden

resestipendier inom utbildning

pedagogiska studier för ämneslärare och yrkeslärare

fältpraktik för lärarstuderande

Kultur

Annika Pråhl

Kulturombudsman

+358 50 566 6474

annika.prahl(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

konst

kulturarv

allmän finlandssvensk verksamhet

arbetsstipendier

vistelsestipendier

journaliststipendier

strategiskt program för teaterkonst

bidrag för EU-projekt

Bokkatalogen

Anna Wilhelmson

Projektombudsman (kultur)

+358 40 551 7959

anna.wilhelmson(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

allmän finlandssvensk verksamhet

kulturarv

filmproduktion

Kultur på bibban

resestipendier inom kulturområdet

Matts Blomqvist

Regionombudsman för Nyland

+358 50 592 3795

matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi

Genvägen 4, 10600 Ekenäs

Svarar på frågor om:

projekt av regional betydelse för Nyland

renoveringsstöd för föreningshus

Kultur på dagis

Kultur på eftis

Hans Ruin-essätävlingen

Håkan Omars

Regionombudsman för Österbotten

+358 40 550 8734

hakan.omars(at)kulturfonden.fi

Rådhusgatan 23, 65100 Vasa

Svarar på frågor om:

projekt av regional betydelse för Österbotten

Kultur i skolan

Kulturbonus

utlandspraktik

Ledning & kommunikation

Leif Jakobsson

Direktör

+358 40 152 6411

leif.jakobsson(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

Svenska kulturfondens verksamhet

Petra Adlercreutz

Ledningens assistent

Styrelsens och delegationens sekreterare

+358 50 304 2515

petra.adlercreutz(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

Svenska kulturfondens verksamhet

direktörens tidsbokningar

Mia Ahlroos

Moderskapsledig

Producent

Lani Nordlund

Producent (moderskapsvikarie för Mia Ahlroos)

+358 44 210 6872

lani.nordlund(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

evenemang och seminarier

Annika Rönnblad

Vikarierande informatör

+358 50 911 8613

annika.ronnblad(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

intervjuer

webbplats och sociala medier

annonsering

användning av fondens logo

Kundkontakt & IT

Christina Fraser

Utdelningssekreterare

+358 50 574 7563

christina.fraser(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

utbetalningar av bidrag

redovisningar och uppskov

användarstöd för ansökningssystemet

intyg (t.ex. till skatteverket)

Peter Hällström

Datachef

+358 400 495 311

peter.hallstrom(at)kulturfonden.fi

Jesper Koivumäki

IT-stöd/Nätverksadministratör

+358 40 125 7163

jesper.koivumaki(at)kulturfonden.fi

Patrik Rusk

Programmerare

patrik.rusk(at)kulturfonden.fi

Ekonomi & administration

Barbro Löfqvist

Ekonomichef

+358 50 531 9185

barbro.lofqvist(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

ekonomi

lägenheter i Majblomman

Victoria Kilpinen

Ekonomiassistent

+358 40 660 9483

victoria.kilpinen(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

reseräkningar

fakturering

Thua Hoyer

Kansliassistent

+358 45 635 7715

thua.hoyer(at)kulturfonden.fi