AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
5

Kontakt

Svenska kulturfondens kansli:

Simonsgatan 8 A, 5:e våningen

Kansli och kundkontakt

Simonsgatan 8 A, 5:e våningen

PB 439

00101 Helsingfors

kansliet(at)kulturfonden.fi

+358 20 792 0610

Fakturering

Svenska kulturfonden

+ kontaktpersonens namn

PB 43034

00021 FAKTURERING

Reseräkningsblankett

Kontakta kansliet om du har frågor om:

utbetalning av bidrag

redovisning eller uppskov

användarstöd för ansökningssystemet

intyg, till exempel till skatteverket

I övriga frågor kan du kontakta kanslipersonalen via de direktnummer som finns nedan. Våra ansvarsområden hittar du också nedan.

Kontaktpersoner

Utbildning

Veronica Granö-Suomalainen

Utbildningsombudsman, teamledare

+358 50 563 4353

veronica.grano-suomalainen(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

utbildning

forskning

läromedel

språköskolor och språkbad

regionöverskridande utbildningsprojekt

intergrationsutbildning

strategiskt program för gymnasier

doktorandstipendier- och postdocstipendier

UWC-stipendier

Sonja Ollas-Airinen

Ombudsman, utbildning

+358 50 3799 044

sonja.ollas-airinen(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

utbildning

forskning

SSB-stipendier

resestipendier inom utbildning

bidrag för EU-projekt

pedagogiska studier för ämneslärare och yrkeslärare

fältpraktik för lärarstuderande

Åsa Rosenberg

Ombudsman, Åboland

+358 500 744 477

asa.rosenberg(at)kulturfonden.fi

Strandvägen 24, 21600 Pargas

Svarar på frågor om:

projekt av regional betydelse för Åboland och Åland

strategiska programmet Ung på svenska

Kultur i vården

Kultur tillsammans

Maria Bergenwall

Ombudsman, Studiefonden

+358 50 5548 800

kontakt(at)studiefonden.fi

Telefontid måndag-torsdag 9.30-13.00.

Svarar på frågor om:

Svenska studiefonden

resestipendier inom utbildning

pedagogiska studier för ämneslärare och yrkeslärare

fältpraktik för lärarstuderande

Kultur

Annika Pråhl

Kulturombudsman, teamledare

+358 50 566 6474

annika.prahl(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

konst

kulturarv

allmän finlandssvensk verksamhet

arbetsstipendier

vistelsestipendier

journaliststipendier

strategiskt program för teaterkonst

bidrag för EU-projekt

Bokkatalogen

Anna Wilhelmson

Ombudsman, kultur

+358 40 551 7959

anna.wilhelmson(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

allmän finlandssvensk verksamhet

kulturarv

filmproduktion

Kultur på bibban

resestipendier inom kulturområdet

Matts Blomqvist

Ombudsman, Nyland

+358 50 592 3795

matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi

Genvägen 4, 10600 Ekenäs

Svarar på frågor om:

projekt av regional betydelse för Nyland

renoveringsstöd för föreningshus

Kultur på dagis

Kultur på eftis

Hans Ruin-essätävlingen

Håkan Omars

Ombudsman, Österbotten

+358 40 550 8734

hakan.omars(at)kulturfonden.fi

Rådhusgatan 23, 65100 Vasa

Svarar på frågor om:

projekt av regional betydelse för Österbotten

Kultur i skolan

Kulturbonus

utlandspraktik

Ledning & kommunikation

Leif Jakobsson

Direktör

+358 40 152 6411

leif.jakobsson(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

Svenska kulturfondens verksamhet

Petra Adlercreutz

Ledningens assistent

Styrelsens och delegationens sekreterare

+358 50 304 2515

petra.adlercreutz(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

Svenska kulturfondens verksamhet

direktörens tidsbokningar

Martina Landén-Westerholm

Informatör

+358 40 595 0817

martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

intervjuer

webbplats och sociala medier

annonsering

användning av fondens logo

Lani Nordlund

Producent (moderskapsvikarie för Mia Ahlroos)

+358 44 210 6872

lani.nordlund(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

evenemang och seminarier

Ona Sandberg

Produktionsassistent

ona.sandberg(at)kulturfonden.fi

Mia Ahlroos

Moderskapsledig

Producent

Kundkontakt & IT

Christina Fraser

Anträffbar tisdagar, onsdagar och torsdagar

Kundrådgivare

+358 50 574 7563

christina.fraser(at)kulturfonden.fi

Peter Hällström

Datachef, teamledare

+358 400 495 311

peter.hallstrom(at)kulturfonden.fi

Jesper Koivumäki

IT-stöd/Nätverksadministratör

+358 40 125 7163

jesper.koivumaki(at)kulturfonden.fi

Patrik Rusk

Systemutvecklare

patrik.rusk(at)kulturfonden.fi

Ekonomi & administration

Barbro Löfqvist

Ekonomichef, teamledare

+358 50 531 9185

barbro.lofqvist(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

ekonomi

stipendielägenheterna i Majblomman

Elfvik-ateljéerna

Victoria Kilpinen

Ekonomiassistent

+358 40 660 9483

victoria.kilpinen(at)kulturfonden.fi

Svarar på frågor om:

fakturering

reseräkningar

stipendielägenheterna i Majblomman

Elfvik-ateljéerna

Thua Hoyer

Kansliassistent

+358 45 635 7715

thua.hoyer(at)kulturfonden.fi

Werner Forsblom

Assistent

werner.forsblom(at)kulturfonden.fi