AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
5
   Tillbaka
10.4.17   |   Nyheter

Vi anställer en utbildningsombudsman

Vår utbildningsombudsman slutar under hösten och vi söker nu en ny ledare för utbildningsteamet till vårt kansli i Helsingfors.

Kulturfondens utbildningsombudsman är medlem av ledningsgruppen och bär det övergripande utvecklingsansvaret för fondens uppdrag inom utbildning och forskning. De viktigaste arbetsuppgifterna är

  • att bereda och utvärdera ansökningar och initiera projekt inom utbildning och forskning
  • att skapa och upprätthålla kontakter till centrala aktörer inom utbildning och forskning nationellt och internationellt
  • att leda kansliets utbildningsteam

Vi söker dig som har

  • lämplig högre högskoleexamen
  • god sakkunskap om utbildning och forskning och erfarenhet av projektledarskap
  • förtrogenhet med samhällsfrågor, strukturer och förvaltning och breda nätverk inom utbildning och forskning
  • ledarskapserfarenhet
  • god kommunikations- och samarbetsförmåga

 

Skicka din ansökan, CV och löneanspråk senast 30.4.2017 till barbro.lofqvist(at)kulturfonden.fi.

På frågor svarar utbildningsombudsman Veronica Granö-Suomalainen, tfn 050 563 4353 och direktör Leif Jakobsson, tfn 040 152 6411.

 

Om Kulturfonden

Svenska kulturfonden stöder den svenska kulturen och utbildningen, det svenska språket och verksamhet på svenska i Finland.

Kulturfonden är en paraplybeteckning för cirka 480 fonder som har kommit till genom testamenten och gåvor från privatpersoner, samfund och företag.

Vi anställer en utbildningsombudsman